Stichting Argentijnse Muziek

De Stichting Argentijnse Muziek

  • onderhoudt de website Argentijnse muziek
  • publiceert en verkoopt bladmuziek en enkele cd's die in de Nederlandse muziekhandel niet of zeer moeizaam verkrijgbaar zijn
  • legt contacten tussen korentheaters etc. in Nederland (en soms andere Europese landen) en enkele Argentijnse musici
  • adviseert over instrumentalisten, solisten, repertoire, geluidsversterking etc
  • en denkt graag mee over alles wat je met Argentijnse muziek wilt

Doelstelling van de Stichting is het bevorderen en verspreiden van Argentijnse muziek in Nederland.
De nadruk ligt daarbij meer op de oude Argentijnse ritmes, en met name de koormuziek van Ramírez, dan op de tango, al komt ook de tango ruim aan bod binnen de activiteiten van de Stichting.

De Stichting wordt door vrijwilligers onderhouden en is daardoor, vooral op werkdagen, beter per mail dan per telefoon te bereiken.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Marjoke van der Veen, Irene Niessen en Rig Mutschler, Op de foto het eerste bestuur (met Wilfried Niessen ipv Irene Niessen) op een foto uit 2000 met de in 2010 overleden componist Ariel Ramírez.

Stichting Argentijnse Muziek
de Wetstraat 8
2332 XT Leiden
071-5723670
KvK: 28095819
bankrekening NL96INGB0009444249
e-mail info@argentijnsemuziek.info

De Stichting Argentijnse Muziek werd opgericht in 2002, maar de activiteiten (zie overzicht) startten eigenlijk al in 1999. Lees meer ...