Argentijnse Muziek


Javier Rodríguez
met Misa Criolla,
ook in najaar 2023
 in Europa

Daniel Morcos met een gato:

Bitterballen met Malbec


Ariel Ramírez

tango


Sommige pagina's van onze vernieuwde website zijn nog niet af. Sorry voor het ongemak.

De Stichting Argentijnse Muziek:

 • geeft informatie over Argentijnse muziek, instrumenten, ritmes, musici
 • verkoopt partituren, met name vocale werken van componist Ramírez
 • verkoopt enkele cd's die in Nederland anders moeilijk verkrijgbaar zijn
 • is contactpersoon voor tenor Javier Rodríguez, de laatste vaste tenor van Ramírez, in Nederland
 • denkt mee met koren en theaters bij vragen over uitvoeringen, instrumentalisten, etc

The Foundation of Argentine Music in the Netherlands:

 • provides information about Argentine music:  instruments, rhythms, musician
 • sells scores, especially of the choral works of composer Ramírez
 • sells some CD's that are normally difficult to obtain in Europe
 • is the agent of the Argentine tenor Javier Rodríguez in The Netherlands

Most of the information on this site is not available in English, sorry. However, all our scores are also available with preface etc in English. Please, feel free to contact us for information in English.

La Fundación Música Argentina en Los Paises Bajos:

 • da información sobre música argentina: instrumentos, géneros, músicos
 • vende partituras, especialmente de las obras corales del compositor Ariel Ramírez
 • vende unos CD, que son difíciles para obtener en Europa
 • es el agente del tenor solista Javier Rodríguez en Holanda

En este sitio hay poco información en castellano. Pedimos disculpas. Se puede solicitar información en castellano por e-mail